top of page

כיכר הכניסה המרכזית קריית גת

ארבע עשר מטר גובה,184 סילוני מים, 72 גופי תאורה שונים המזרקה המרשימה ביותר בקריית גת. המזרקה הייחודית תוכננה בקפידה, 9 משאבות וחדר משאבות תת קרקעי של 185 מ"ר. עיצוב המזרקה נעשה בשיתוף פעולה עם אמן והתכנון המדויק של מערכות המים, הצבעים השונים, המופעים השונים והטיפול הקפדני באיכות המים יוצרים את המזרקה המרשימה את כל המבקרים.

Comments


bottom of page