top of page

מפלי מים ספיריט עיר ימים

מפלי מים בשילוב סילוני מים מקירות אנכיים מלווים את הפיתוח המוקפד של מתחם המגורים היוקרתי בעיר ימים.
bottom of page