top of page

סקרי השקיה

חברתנו מבצעת סקר נרחב בכל העיר באר שבע של גינון. יש אלפי דונמים שעוד נבדקים בשטח, המטרה העיקרית היא חיסכון במים רבים שמתבזבזים ברחבי העיר
bottom of page