top of page

פארק לאומי רמת גן

שטח הפארק כ-300 דונם של מדשאות, פרחים, שיחים וחורשות. לפארק תוכננה מערכת השקייה ייעודית לפארקים גדולים שכוללת יחידת משאבות בבקרה מלאה של הגברת לחץ המים, מערכת המטרה במרחקי הצבה גדולים עם יחידות עמידות בפני ונדליזם. המערכת חוסכת מים, המערכת חסכונית ויעילה במיוחד
コメント


bottom of page