top of page

צארלס קלור - תל אביב

מזרקה אינטראקטיבית הממוקמת ביפו- תל אביב בגן צ'ארלס קלורס, מזרקת משטח יבש בשילוב מערפלי מים. מזרקה מתאימה למשחק לילדים


bottom of page