top of page

רחבת העירייה- באר שבע

רחבת העירייה באר שבע, בקצה של השדרה המיוחדת ישנה מזרקה של סילוני מים גבוהים עם תאורה מתאימהComments


bottom of page